CÔNG TY DU LỊCH QUANG HUY cam kết bảo mật thông tin của khách hàng !

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

– Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính.

– Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email.

Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, Du Lịch Quang Huy có thể sẽ không cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng vì sự thiếu hụt thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

– Để cập nhật thông tin cho khách hàng về các chính sách và điều lệ mới của Du Lịch Quang Huy

– Để gửi đến khách hàng các chính sách ưu đãi và khuyến mãi mới nhất để giữ mối liên kết giữa khách hàng và Du Lịch Quang Huy

– Để nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.

– Để tiến hành và quản lý việc đặt hàng và xác nhận việc đặt hàng, giao nhận hàng hóa của khách hàng.

– Để liên hệ với khách hàng nhằm giải quyết các yêu cầu từ khách hàng.

– Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng.

– Để quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu thông tin về các loại hàng hóa đã cung ứng cho khách hàng, để cung cấp các chương trình, chính sách phù hợp.

3. Thời gian lưu trữ thông tin :

Du Lịch Quang Huy sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY DU LỊCH QUANG HUY

GPDKKD:

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Huy

Điện thoại: 0937.222.318

Địa chỉ: E7/23 Ấp 5 , Xã Vĩnh Lộc A , Huyện Bình Chánh , TP. Hồ Chí Minh

Email: dulichquanghuy@gmail.com